Algemene Voorwaarden

Bestellingen
U kunt de artikelen bestellen zolang de voorraad strekt. Nadat u een artikel bij ons bestelt heeft, ontvangt u een bevestiging per mail. Bestellingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is, zullen wij aangeven op de website.

Verzending
Uw artikelen worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling via postnl verstuurd. Het artikel wordt verzonden naar het door u opgegeven adres.

Kwaliteit artikelen
Wij verkopen nieuwe artikelen welke goed van kwaliteit zijn. Deze moeten bij u dan ook in uitstekende staat aankomen. Mocht dat niet het geval zijn dan laat u dat ons per omgaande aan ons weten. Beschadigde verpakkingen welke door de bezorger worden aangeboden moet u weigeren in ontvangst te nemen! Wij zenden u dan nieuwe. Beschadigde enveloppen met fotokaarten graag, indien mogelijk, fotograferen voor het openen. U meent dan z.s.m. contact met ons op.

De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. Kleur van de geleverde artikelen zou enigszins kunnen afwijken.
 
Niet tevreden: geld terug
U heeft het recht om zonder opgave van redenen de door u ontvangen artikelen binnen 14 dagen terug te zenden.
De retourzending dient aangekondigd te worden per e-mail. De verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, omdat wij voor ongefrankeerde pakketten een boete moeten betalen.

Terugbetaling
U krijgt uw aankoopbedrag minus de verzendkosten dan per opgaande
teruggestort op uw bankrekening. Indien er onzerzijds een ernstig vermoeden van gebruik van de door u teruggestuurde artikelen bestaat, behouden wij ons het recht voor om niet, of slechts ten dele, uw aankoopbedrag minus verzendkosten, terug te storten.
 

Retourzending
Als u niet tevreden bent over uw bestelling, kunt u binnen 14 werkdagen na aflevering het artikel retour zenden. Wij stellen het op prijs als u de retour zending vooraf per e-mail aan ons meldt. De kosten van retour zenden zijn voor uw rekening. Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, omdat wij voor ongefrankeerde pakketten een boete moeten betalen. Artikelen worden alleen teruggenomen als deze in dezelfde staat verkeren als bij aflevering. Zodra wij de goederen retour hebben ontvangen en deze in goede staat bevonden zijn storten wij uw betaling per omgaande retour.

Prijzen
De prijzen zoals op de website vermeld zijn inclusief btw en in euro's. Onze prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Bij het kopje afrekenen via de winkelwagen, ziet u op het overzicht wat de verzendkosten zijn. Deze gelden voor verzending binnen Nederland.

De prijzen kunnen gewijzigd worden, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Betaling

Betaling bij voorkeur via IDeal. Maar u kunt het aankoopbedrag ook, na ontvangst van uw orderbevestiging, binnen 10 dagen overmaken op bankrekeningnummer: 
NL76 INGB 0005 6046 70, ten name van Kalkhoven Fotografie, 
onder vermelding van uw naam en adres en het bestelnummer.

Betalingen moeten binnen 10 dagen binnen zijn, anders gaan we er van uit dat u van de bestelling afziet.

Betalingsmogelijkheden
U kunt vooruit betalen via bank of giro.
Betalingen moeten binnen 10 dagen binnen zijn, anders gaan we er van uit dat u van de bestelling afziet.

Aansprakelijkheid
Als de geleverde artikelen fouten vertonen zullen wij u zo spoedig mogelijk nieuwe artikelen leveren of u moet van de koop willen afzien.

Op Kalkhoven Fotografie/TenToon/Uitgeverij Beste kan geen schadevergoeding worden verhaald tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant.
Kalkhoven Fotografie/TenToon/Uitgeverij Beste is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Kalkhoven Fotografie/TenToon/Uitgeverij Beste om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Privacy
Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling van een bestelling. 
Klantgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

Klachten
Indien u een klacht heeft, kunt u deze per e-mail of per post bij ons indienen. Wij zullen dan in alle redelijkheid met u tot een oplossing komen.
 

Contact

Kalkhoven Fotografie/TenToon/Uitgeverij Beste zijn handelsnamen van:

Otto Kalkhoven
Kantsterweg 9, 9996 VH  Eppenhuizen
Telefoon: 0595 464 461 of 0651 670 461
E-mailadres: info@kalkhovenfotografie.nl
E-mailadres: info@uitgeverijbeste.nl
KVK nummer: 64061299
BTW nr: NL107297346B02

 

21 juni 2016

AC Webdesign powered by OpenCart
Webshop Otto Kalkhoven © 2021